Đây là những Câu Hỏi dành cho Việt Kiều đã vì Tránh Cộng Sản Việt Nam, đi Tìm Tự Do tại Hải Ngoại. Xin bạn hãy trả lời bằng lương tâm chính mình. sẽ còn nhiều câu hỏi lương tâm cho quí bạn sau này. 1. Tại sao bạn vượt biên ra khỏi Việt Nam? 2. Trước năm 1975, bạn có thấy một cán bộ cộng sản hay một người dân miền Bắc xin giấy thông hành của chính phủ miền nam, để về thăm nhà, gia đình, hay bà con, hay không? 4. Nếu bạn trả lời là để tránh Cộng Sản Việt Nam, thì tại sao bạn về lại Việt Nam khi Việt Nam vẫn đang cai trị bởi Cộng Sản? English Translation: There are many questions for all Oversea Vietnamese who fled Communist Vietnam to seek freedom from other country. Please consciously give your true answer. More conscious questions for you later. 1. Why did you fled Vietnam? for freedom or economic reason? 2. Before 1975, Did you see any Vietnamese communists or North Vietnam’s citizens apply visa to visit their families and relatives in the South Vietnam? 3. If your answer is to flee Vietnamese Communist, so why you return Vietnam while it is under the control of Vietnamese Communist?


Đây là những Câu Hỏi dành cho Việt Kiều đã vì Tránh Cộng Sản Việt Nam, đi Tìm Tự Do tại Hải Ngoại. Xin bạn hãy trả lời bằng lương tâm chính mình.
 sẽ còn nhiều câu hỏi lương tâm cho quí bạn sau này.

1. Tại sao bạn vượt biên ra khỏi Việt Nam?
2. Trước năm 1975, bạn có thấy một cán bộ cộng sản hay một người dân miền Bắc xin giấy thông hành của chính phủ miền nam, để về thăm nhà, gia đình, hay bà con, hay không?
4. Nếu bạn trả lời là để tránh Cộng Sản Việt Nam, thì tại sao bạn về lại Việt Nam khi Việt Nam vẫn đang cai trị bởi Cộng Sản?

English Translation:

There are many questions for all Oversea Vietnamese who fled Communist Vietnam to seek freedom from other country.
Please consciously give your true answer.
 More conscious questions for you later.

1.  Why did you fled Vietnam? for freedom or economic reason?
2. Before 1975, Did you see any Vietnamese communists or North Vietnam’s citizens apply visa to visit their families and relatives in the South Vietnam?
3. If your answer is to flee Vietnamese Communist, so why you return Vietnam while it is under the control of Vietnamese Communist?
1.  Why did you fled Vietnam? for freedom or economic reason?
2. Before 1975, Did you see any Vietnamese communists or North Vietnam’s citizens apply visa to visit their families and relatives in the South Vietnam?
3. If your answer is to flee Vietnamese Communist, so why you return Vietnam while it is under the control of Vietnamese Communist?

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s