H.R. 1897: Vietnam Human Rights Act of 2013 113th Congress, 2013–2015. Text as of May 08, 2013 (Introduced).


Vietnam Evolution Blog promotes a FREE VIETNAM and Human Rights.Vietnam Communists harass, abuse, cracked down and jail all Bloggers and persons who express their opinions on government policies. Vietnamese Communists is about to fall. History recorded the Fall of Berlin Wall, and Eastern Bloc ( East Germany, Poland, Hungary, Bulgaria, Czechoslovakia, Romania, Albania, Yugoslavia, Hungary, Bulgaria, Czechoslovakia, Albania, Yugoslavia), due to the people will of these nation who chose democratic state instead of state-controlled. Government is the servant of its people.

Lòng Dân là Trời, là quyền lực vô hình sẽ áp đảo bất kỳ chính quyền nào áp bức dân lành. Đây là tái diễn cuả lịch sử. Cộng Sản Việt Nam thành công trong quá khứ, nhưng củng sẽ thất bại với cùng một lý do là làm mất lòng dân. Nhân dân ta, sẽ vùng lên như các nước anh em Eastern Bloc, Đông Đức, Ba Lan, Hung Gia Lợi, v.v…, để giành lại Tự Do cho Tổ Quốc và cho chính bản thân họ.

H.R. 1897: Vietnam Human Rights Act of 2013 113th Congress, 2013–2015. Text as of May 08, 2013 (Introduced).

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s